Monday, June 17, 2013

Dari Mana datangnya oksigen?Pelajar biasanya dah didedahkan dengan konsep pernafasan dan fotosintesis sejak dari sekolah rendah lagi. Proses pernafasan atau respirasi ialah proses yang memerlukan gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida.
Sebaliknya…proses fotosintesis pula ialah suatu proses yang memerlukan karbon dioksida dan membebaskan oksigen…
Haiwan hanya menjalankan respirasi…
TETAPI
tumbuhan membina makanan sendiri melalui proses fotosintesis. untuk proses ini tumbuhan memerlukan air, gas karbon dioksida dan menyerap cahaya matahari dengan bantuan klorofil. Klorofil ialah pigment yang terdapat pada bahagian tumbuhan seperti daun dan batang…kehadiran klorofil menjadikan tumbuhan hijau.
SELAIN ITU,
Tumbuhan memerlukan tenaga untuk proses hidup seperti fotosintesis,
pertumbuhan, pengangkutan aktif dan pembiakan. Oleh itu tumbuhan perlu
menjalankan respirasi  untuk mendapatkan tenaga. Pernafasan dalam tumbuhan
berlaku sepanjang hari iaitu siang dan malam untuk membekalkan tumbuhan
dengan bekalan tenaga yang mencukupi Oksigen diperlukan untuk respirasi.
Pada tumbuhan darat, oksigen diperolehi secara resapan ringkas melalui dua
organ pernafasan iaitu stoma dan lentisel.
OKSIGEN
Melalui proses fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan gas oksigen...selain diperlukan dalam proses respirasi…gas oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan juga diperlukan untuk membantu pembakaran, pengaratan dan pereputan.
KAJIAN JOSEPH PRIESTLY
Pada kurun ke-17 ,Seorang pengkaji Inggeris bernama Josept Priestly telah membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran.


·         Sebatang lilin telah diletakkan di bawah sebuah balang lut sinar yang kedap udara dan didedahkan kepada cahaya matahari.
·         Sebuah balang lut sinar lagi diletakkan di bawahnya sebatang pokok pasu dan sebatang lilin yang menyala dan  didedahkan kepada cahaya matahari.
·          Sebuah balang gas yang kedap udara lagi diletakkan di bawahnya seekor tikus yang hidup
·         Balang gas yang terakhir diletakkan seekor tikus hidup dan sebatang pokok pasu.
       Kajian tersebut mendapati
·         lilin yang diletakkan di dalam balang gas yang kedap udara padam dengan cepat sedangkan lilin yang diletakkan bersama-sama dengan sebatang pokok pasu terus hidup.
·         Tikus yang diletakkan dalam balas gas mati tetapi tikus yang diletakkan di dalam balas gas bersama –sama dengan pokok pas uterus hidup.
INI MENUNJUKKAN BAHAWA….OKSIGEN YANG DIHASILKAN OLEH POKOK PASU (TUMBUHAN HIJAU) MEMBANTU PEMBAKARAN DAN PERNAFASAN.

Al-QURAN MENCERITAKAN TENTANG OKSIGEN
Menariknya…Allah telah menyatakan tentang semua ini di dalam al quran lebih 1400 tahun dahulu iaitu pada ayat ke 80 surah yasin..
“ Dia yang menjadikan untukmu api dari tumbuhan hijau iaitu apabila kamu daripadanya menyalakan”

1 comment:

Unknown said...

assalam, saya pinjam article untuk link di blog saya. terima kasih