Friday, August 21, 2009

Bukan cerita biasa, Bukan Cinta biasaBukan kata-kata biasa apabila Engkau berkata
Ali imran
Hendaklah ada diantara kamu yang menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka adalah orang yang beruntung
142. apakah kamu mengira akan masuk ke syurga sehingga belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihat dan belum nyata bagi orang yang sabar.
Al maidah
35. wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihatlah di jalan-Nya agar kamu beruntung.
At-Taubah
41. berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihatlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Bukan lagu biasa bagiku,

Bukan cinta biasa,
Ali Imran
31. katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku nescaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha pengampun Maha penyayang


Munajat Ibn Athailah
Ilahi, apa yang dijumpai oleh orang yang kehilangan-Mu
Apa yang hilang dari orang yang menemukan-Mu
Sungguh rugi orang yang rela mencari ganti selain Engkau
Sungguh rugi orang yang berpaling dari-Mu
Sedang Engkau tidak pernah berhenti daripada berbuat baik?
Bagaimana dapat dicari kurnia selain daripada-Mu
Padahal tidak ada sesuatupun yang dapat menggantikan kurnia-Mu?
Ilahi , jika kelihatan kebaikan daripadaku, maka itu semua adalah kurnia-Mu
Yang Engkau berikan kepada aku.
Dan jika kelihatan kejelekan dariku,
Maka dengan keadilan-Mu,
Engkau dapat mengendalikanku
Ilahi, alangkah dekatnya engkau padaku,
Dan alangkah jauhnya aku dari-Mu.
Ilahi bagaimanakah akan diperolah petunjuk kepada-Mu
Dengan seseorang yng ia sendiri memerlukan Engkau?
Adakah tampak selain engkau yang bukan milik-Mu
Sehingga menampakkan diri kepada-Mu
Kapankah engkau gaib dari hatiku
Hingga perlu dicari petunjuk kepada-Mu?
Kapankah Engkau jauh hinnga perlu dicari jejak-Mu?
Ilahi butalah nata yang tidak dapat melihat-Mu sebagai pengawas
Rugilah akad jual beli yang todak menjadikan cinta-Mu
Sebagai sebahagian darinya
Bagaimanakah Engkau tersembunyi,
Sedang Engkau yang Zhahir?
Bagaimanakah engkau gaib, sedang Engkau selalu mengawasi dan selalu hadir?
Engkaulah yang memancarkan cahaya
Kepadalam hati para kekasih-Mu
Engkaulah yang menghilangkan kecemburuan hari hati orang orang yang Engkau cintai
Engkaulah yang menenagkan dan menghiburkan mereka
Ketika semesta menakuti mereka
Ketika mereka memerlukan jalan yang terang
Ilahi, harapanku pada-Mu tak pernah putus
Meskipun aku bermaksiat pada-Mu,
Takutkua padaMu tak pernah hilang,
Walaupun aku melaksanakan ketaatan kepada-Mu.

No comments: