Monday, March 8, 2010

Allah knows……Firman Allah,
“ dan rasiakanlah perkataanmu atau  nyatakanlah. Sungguh, Dia mengetahui segala isi hati”
“apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Mahahalus, Mahamengetahui”
                                                                           (al-mulk:13-14)
Jika ditanyakan kepada kita, siapa yang lebih mahir dan tahu tentang sistem di dalam computer misalnya, di dalam cip misalnya…bagaimana ia berfungsi, mengapa ia bermasaalah, dan bagaimana untuk menggunakannnya dengan baik….sudah tentu kita akan menjawab…” yang lebih tahu tentang computer sudah tentu orang yang menciptakan computer tersebut, begitu juga dengan cip dan lain- lain…yang lebih tahu semestinya orang yang meciptakannya…
Jadi sekarang jika ditanya kepada kita, siapa yang lebih tahu tentang kita?, siapa yang lebih mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita…jawapan nya semestinya…Yang menciptakan kita iaitu Allah….

Oleh itu setiap kali kita merasakan lemah dan letih dengan ujian kita tempuhi…ketahuilah bahawa Allah lebih tahu…tapi mungkin keadaan demikian munkin  adalah lebih baik bagi kita….kerana kita tak pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kita..tetapi yang pasti Yang Menciptakan kita itu lebih tahu….

Sama ada kita menyatakan dengan lidah atau tidak..Allah tahu apa yang kita alami dan rasakan…

Jangan bersedih hati..kerana Tuhan kita adalah Allah, dan kita percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia..Dialah yang kita percaya sebagai Yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada tiap-tiap ciptaan-Nya.
Mungkin pernah kita terfikir, mengapa kita sering ditimpa ujian…sedangkan kita telah cuba berbuat baik dalam amal saleh
Ketahuilah bahawa,
Firman Allah ,
“setiap amal kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sendiri, dan Allah tidak memerlukan sesuatu pun daripada hamba-Nya”

Dan ingatlah,
Setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk menerima yang baik juga…sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan balasan adalah bukti bahawa amalan yang dilakukan itu tidak ikhlas….
Dan kita mendapatkan sesuatu menurut apa yang kita kerjakan
“dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”
                            Al-ahqaf:19

Tetaplahkan pendirian, istiqamah menjadi hamba yang taat dan sabar kerana Allah berfirman,

“sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan Kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah (teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh), tidak ada khawatir pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati”
“mereka itulah penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya;sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”
                                               Al-Ahqaf:13-14


Dan selalu ingat Allah tidak pernah menurunkan sesuatu ujian kepada yang tidak berhak menerimanya….jika kita diuji oleh sesuatu..itu bermakna..kita mampu menghadapi ujian tersebut…

Ataukah kita merasakan, doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah…kita memohon akan kemudahan…maka renugilah ini

Daripada kitab hikam terjemahan H.Salim Bahreisy

“janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan, sebab Allah telah menjamin semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukan-Nya, bukan pada waktu yang engkau tentukan..”

Firman Allah,
“Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendaki-Nya dan memilihnya sendiri, tiada hak bagi mereka untuk memilih”
“mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
 Abu Hasan Asy-Syadzily r.a ketika mana mengertikan ayat:
Firman Allah,
“ Sungguh telah diterima doamu berdua (Musa dan Harun as) iaitu tentang kebinasaan firaun dan tenteranya maka hendaknya kamu berdua tetap istiqamah (sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa), dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti, (kekuasaan dan kebijaksanaan Allah).”
                                                                  Yunus: 89
Dan terlaksanalah kebinasaan firaun yang bererti diterima doa itu ialah sesudah 40 tahun.
Dan Rasulullah bersabda
:pasti diterima doamu itu selagi tidak gopoh, iaitu berkata: Aku telah berdoa dan tidak diterima”.
Maka, kesimpulan yang ingin saya kongsikan disini ialah, teruskanlah berusaha dan berdoa andai diri kita sedang ditimpa oleh sesuatu ujian,


saatnya akan datang dimana pertolongan Allah akan segera datang
Saatnya akan sampai dimana permintaan kita akan dimakbulkan
Saatnya akan datang dimana kita akan mengerti mengapa terdapat beberapa kehendak kita yang tidak Allah capaikan..
Yakinlah kepada Tuhan kita, Allah,
Yang menciptakan kita,
Dan mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya..
Allah knows……

No comments: